1
2
3
4
5
6
7
8
1

شیراز – فلکه قصر دشت، آقای کاظمی

2

مشهد – آقای مشهدی

3

تهران – ولنجک، آقای شاد

4

اصفهان – نجف آباد، آقای کاظمی

5

مازندران – عباس آباد، آقای حسینی

6

شیراز – کازرون، آقای مقدم نیا

7

بوشهر – آقای فیوض

8

همدان – آقای سعیدی

نمایندگی های مجتمع تولیدی گل و گیاه نازگل در سراسر کشور

  1. شیراز، فلکه قصر دشت، آقای کاظمی

  2. مشهد، آقای مشهدی

  3. تهران، ولنجک، آقای شاد

  4. اصفهان، نجف آباد، آقای کاظمی

  5. مازندران، عباس آباد، آقای حسینی

  6. شیراز، کازرون، آقای مقدم نیا

  7. بوشهر، آقای فیوض

  8. همدان، آقای سعیدی