لطفاً قبل از تماس موارد زیر را مطالعه بفرمائید

  •  به هیچ عنوان امکان ارسال خرد و تکی میسر نیست.
  • منظور از فروش عمده رسیدن مجموع سفارش شما به ۱۰۰۰ گلدان می باشد.
  • تیراژ سفارش شما برای هر گیاه باید حداقل ۵۰ گلدان باشد.
  • تهیه گیاهانی که در وبسایت موجود نیست، ممکن است امکان پذیر باشد بنابراین در تماس تلفنی مطرح کنید.
  • ارسال گیاه فقط از طریق نیسان، خاور و… امکان پذیر است.

09183692005

مجتبی صباغی